x

Career

Our Recruitment Process

Employees who will start working in our company are evaluated in each position at the recruitment stage. There are the following stages in this evaluation process:

1 ) Bölüm müdürleri, belirli bir pozisyon için işe özel sorumlulukları, yetkinlikleri ve akademik yeterlilikleri ve diğer ilgili bilgileri belirler Kariyer.net sitesinde iş ilanları oluşturur. Adaylar internet üzerinden başvuruda bulunur.

2 ) İnsan kaynakları başvuruları değerlendirilir. İlan edilen pozisyonun gereklilikleriyle uyuşan adayları ilgili birim yöneticilerine iletir. İlgili birim yöneticileri uygun gördükleri adayları insan kaynakları birimine bildirir. Adaylar görüşmeye çağrılır.

3 ) Adaylar, yüz yüze ilk mülakatlarını insan kaynakları birimi ile gerçekleştirirler. İlk mülakat sırasında, deneyim ve yeterliliklerini görüşmenin yanı sıra iş için gerekli yetkinlikleri de değerlendirir işe uygunluğu dikkate alınır.

4 ) Son elemeye kalan adaylar, daha detaylı bir görüşme için ilgili biçim yöneticileri ile tekrar görüşür, davet edilir. Bu görünümede İnsan Kaynakları ve ilgili yöneticiler, iş için gerekli teknik yeterlilikleri değerlendirir. Görüşme sonucunun olumlu veya olumsuz olduğuyla ilgili, makul bir süre içinde haber verilir.

5 )İş teklifini kabul eden adaylarımıza evrak listesi verilir. İşe giriş evraklarını tamamlayıp getiren kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda uygunluğu tekrar gözden geçirilir. Uygun adayların işe giriş işlemleri yapılır.

Open Positions

You can see all postings in open positions here and you can apply online click here

CLICK FOR HUMAN RESOURCES FORM

PLEASE CLICK