Çekme mukavemetinin tek yönde gerekli olduğu stabilizasyon amaçlı
alanlarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş, yüksek mukavemete sahip
gridlerdir