Betenorme yapılarda genleşme ve da-ralma derzlerinde, beton döküm işlemi sürekli olmadığı için farklı zamanlarda dökülen betonlarda oluşan inşaat derzler-inde su sızdırmazlığı saglamak ve yapının zarar görmesini engellemek amacıyla PVC Su Tutucu Bantlar kullanılmaktadır.
PVC (Polivinil klorür) ve malzemenin öm-rünü, mukavemetini artırıcı çeşitli kimy-asal katkılar, boyar maddeden oluşan har-man belirli bir ısı ve basınçta ekstrüderde şekillendirilerek üretilmektedir.
Üretim yapılırken TS 3078, DIN ve ASTM gibi uluslar arası standartlar ve DSİ, KARAYOLLARI vb. kurumların şart-nameleri baz alınarak yüksek kalitede üre-tim yapılmaktadır.