Geoembranlar üretim esnasında hammadde, boyar madde ve yardımcı katkı maddeleri ile hazırlanır.
Bunlar PVC (Polivinil klorür) reçinesi, dolgu malzemesi, boyar madde, stabilizatörlerle hazır-lanarak ve ekstruderlerde gerekli işlemlerden geçirilerek kalender sistem aracılıgı ile homojen biçimde şekillendirilerek oluşturulan yalıtım membranlarıdır.

Sinyal Tabakalı PVC Geomembran (PVC-ST)
Hasarların tespitini kolsylsştırmak amacıyla bir yüzeyi ince, açık renk bir katmandan oluşan geomembran modelidir. Malzeme darbe aldığında ince açık renk katman kavlar ve alttaki koyu renk görünmeye başlar. Darbeli kısım gözle muayene yapıldıgında kolayca fark edilir.

UV-Dayanımlı PVC Geomembran ( PVC-UV)
Güneş ışınlarına (ultraviole) dayanıklı Geomembran
Üretim aşamasında hammaddeye özel katkılar ek-lenerek malzeme güneş ışınlarına dayanıklı hale getirilir. Genelde açık gri olarak üretilen geomembranlar, kul-landıgımız teknoloji sayesinde farklı renklerde de üretil-mekte ve UV ışınlarına dayanıklı hale getirilmektedir.

Antibakteriyel PVC Geomembran (PVC-SD)
Koku yapmayan, bakteri üretmeyen Geomembran
This is used in fresh water tanks. Special additives, which do not smell and do not produce bacteria, are used at the production stage. It is usually produced in blue color.

Geotekstil Lamineli PVC Geomembran(PVC-GL)
Geomembran uygulamasında yardımcı ve vazgeçilmez bir ürün olan geotekstil, geomembranın istenilen yüzeyine lamine edilmektedir. Uygulamanın direncini arttırır, uygulanan yüzeye yapışmasını saglar, koruyucu ve saglam bir katman oluşturur.

T-Grip PVC Geomembran (PVC-TG)
Geomembranın betona tutunmasını saglayan, rulo boyunca belirli aralıklarla uzanan çıkıntıların oldugu modeldir. Özellikle kanalizasyon sistemle-rinde ve bu tarz detaylara uygun diger uygulama-larda kullanılmaktadır.