Üretim esnasında polietilen hammadde, boyar madde ve yardımcı katkılarla hazır-lanır.
Ekstruderlerde gerekli işlemlerden geçir-ilerek, kalender sİstem aracılıgı ile homo-jen olarak şekillendirilen yalıtım mem-branlarıdır.

HDPE yüksek yogunluklu polietilen, LLDPE lineer düşük yogunluklu polietilen anlamına gelmektedir. Kullanılacagı yere gore detaylar, girintiler ve çıkıntılar fazla ise LLDPE, dahah düz detaylar mevcut ise HDPE geomembran seçilmelidir.

Tek Renk HDPE Geomembran (HD-TR)
Malzeme siyah, homojen ve tek renklidir. Istek üzerine değişik renklerde özel üretim yapılabil-mektedir. Ihtiyaca gore düz ya da pürüzlü üretile-bilmektedir.

Sinyal Tabakalı HDPE Geomembran(HD-ST)
Hasarların tespitini kolaylaştırmak amacıyla bir yüzeyi ince ve açık renk bir katmandan oluşan geomembran modelidir. Malzeme darbe aldığında ince, açık renk katman parçalanır ve alttaki koyu renk görünmeye başlar. Darbeli kısım gözle muayene yapıldığında kolayca fark edilir.


UV-Dayanımlı HDPE Geoemembran(HD-UV)
Güneş ışınlarına (ultra viyole) dayanıklı Geomembran
Üretim aşamasında hammaddeye özel katkılar ilave edilerek, malzeme güneş ışınlarına dayanıklı hale getirilir. Genelde açık gri olarak üretilen geomembranlarda, kullandıgımız teknoloji sayesinde farklı renkler de uygulanabilmektedir.


Geotekstil Lamineli HDPE Geomembran (HD-GL)
Geomembran uygulamasında yardımcı ve vazgeçilmez bir ürün olan geotekstil, geomem-branın istenilen yüzeyine lamine edilmektedir. Uygulamanın direncini arttırır, uygulanan yüzeye yapışmasını sağlar, koruyucu ve sağlam bir kat-man oluşturur.


T-Grip HDPE Geomembran (HD-TG)
Geomembranın betona tutunmasını saglayan, rulo boyunca belirli aralıklarla uzanan çıkıntıların oldugu modeldir. Özellikle kanalizasyon kollek-törleri, kanalizasyon beton boruları, duvarlı su-lama ve su iletim kanallarında ve bu tarz detaylara uygun diger uygulamalarda kullanılmaktadır. Su miktarı yogun olan temel bohçalamada kalıp yüzeyine uygulanarak yalıtım yapılmasında yüksek başarı elde etmiştir.