Geonetler yapı düzlemi içerisinde sıvı ve gaz iletimini sağlayan, drenaj uygulamalarında
kullanılan geosentetik ürünlerdir. Alt, üst veya tek kat olarak örgüsüz geotekstil ile bunların
arasındaki drenaj çekirdeğinden oluşan geokompozit örtülerdir.