EKSTRUDE GEOGRİD
Poliproilenden imal edilen ekstrude levhalar gerekli ölçülerde delindikten sonra gerdirile-rek açılmaları sağlanır. Bu yöntemle birleşim yerlerinde yüksek dayanım sağlanmış olur.
Oluşan bu yapı uygulandığı zemin üzerine gelen yükleri karşılamada ve dağıtmada efektif rol üstlenir. Büyük yapıların oluştur-duğu kalıcı yükleri karşılar ve geniş alanlara uygulanabilir.
Karayolu ve Demiryollarında zeminlerindeki / ara zeminlerdeki agregaların yanal dağılım göstermesi, yol stabilizesi açısından en kritik sorundur. Geogridler zeminlerin üzerine gelen kalıcı ya da devamlı yükleri dağıtarak ve zemini bir arada kenetleyerek yanal dağı-lımları engeller ve yapının performansını artırır.
Ekstrude geogridin hangi çeşit olacağını gerdirme yönü belirler.
Tek Eksenli Geogrid
Tek eksenli geogdridler gerdirme yönünde, ters yönden çok daha fazla dayanıma sahiplerdir. (MD> CMD)
Çift Eksenli Geogrid
Çift eksenli geogridler her iki yönde de hemen hemen aynı dayanımı gösterirler. (MD = CMD)