Geocell hücresel dolgu sistemleri, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen geosentetik erozyon kontrol
ürünleridir.
Boşluklu yapısı ve tasarımı ile değişik türde dolgu malzemelerinin kullanımına olanak sağlamaktadır.
Zemin stabilizasyon uygulamaları, yeşillenebilir şev ve erozyon kontrol uygulamalar, yeşillebilir istinat duvarı
uygulamaları ve beton-agrega dolgulu kanal yapımlarında kullanılmaktadır.

ŞEV EROZYON KORUMASI
Dik yamaçlar üzerine yerleştirilen geocell sistemler dolgu malzemesini tutmak ve hareketlerini sınırlandırmak için tasarlanmıştır.
Bu işlev, erozyonun önemli bir nedeni olan kılcal yarılmaların oluşumunu ortadan kaldırmaktadır.

ZEMİN STABİLİZASYONU
Geocell hücre duvarları uygulanan yükler nedeniyle agregaların hareketini engelleyip sgregaları bir arada tutmaktadır. Uygulanan yükler, doğrudan bir temas noktası yerine, geocell aracılığıyla daha geniş bir alana dagıtılmaktadır.

KANAL DUVAR UYGULAMALARI
Su akış hızı 2 m/sn olan kanallarda, geocell çim kaplama yapılarak toprak dolgunun yerleşmesine olanak saglar. Ayrıca geocell
esnek bir yapı saglar ve dik kanal yamaçlarında betonu rahatlıkla tutabilir.

KALICI TOPRAK YAPILAR OLUŞTURULMASI
Hücresel panellerin egim yüzünden yerleştirilmesinin mümkün olmadıgı dik yamaç uygulamalarında, toprak yapısı, geocelle yapılmış dikey duvarlar ile korunabilir. Bu tür uygulamalarda geocell hücreleri sadece
topragı tutmaz, aynı zamanda yapının ömrü boyunca drenajı da saglar.