GEOPLAS Drenaj Plakası, yüksek yoğun-luklu polietilen (HDPE) hammaddesinden üretilen yalıtım koruma ve drenaj malze-mesidir.
Zemin ve yapı arasında, çıkıntılı yapısı sayesinde hava boşlukları oluşturarak, yapının hava almasını ve yapı etrafındaki suyun istenilen yere drenajını sağlar.
Geri dolgu sırasında oluşan yük ve dar-belere karşı, yüksek dayanımı sayesinde direnç göstererek koruma sağlar.
Kurulumu kolay ve maliyeti düşüktür.

Tüm yapısal projeler için su nedenli so-runlar için güvenli çözümdür.
Geoplas Drenaj plakası hem yalıtım sağ-larken aynı zamanda da yalıtım malzeme-lerini korur.
Temel duvarlarını neme karşı ko-rur.
Suya ve çevresel etkilere direnç gösteren bir yalıtım sağlar.
Yeraltı yapıları ve büyük yapılar için yüksek özellikte yalıtım ve drenaj malzemesidir.