İnşaat sahalarında bakım, onarım ve restorasyon gibi işlerde, çalışma sahaları güvenlik
altına alınmalıdır. Ayrıca çalışma yapılacak saha dışarıdan görülebilecek şekilde
belirlenmelidir. Çünkü çalışanlar ve çalışma sahası dışındakilerin zarar görmemesi için
alan ana hatlarıyla çevrelenmelidir. Çalışma sahalarında uyarı ve ikaz levhalarının
dışında bulundurulması gereken önemli bir donanım da güvenlik alan perdesidir. İş
kazalarını en aza indirmek için kullanılması gereken bir iş güvenliği malzemesidir.
Güvenlik alan perdesi, yüksek görünürlük sağlayan, hava şartlarına ve ultraviyole
ışınlarına dayanıklı, kolay uygulanabilir ve plastik esaslıdır. Üzerine uygulanan yükleri
karşılar ve geniş alanlarda uygulanabilir.